Het verkeersrecht behelst onder meer de strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank voor verkeersovertredingen, zoals snelheidsovertredingen, foutief parkeren, vluchtmisdrijf, alcoholintoxicatie en dronkenschap…

Daarnaast omvat het verkeersrecht ook de burgerlijke aspecten van een verkeersongeval, zoals de beoordeling van de aansprakelijkheid en de begroting van de schadevergoeding. U kan bij ons terecht zowel voor de recuperatie van uw schade als de betwisting van de schadeaanspraken van de tegenpartij(en).

Beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering, dan worden de kosten en erelonen van uw advocaat in principe ten laste genomen door uw rechtsbijstandsverzekeraar.

Onder de term verzekeringsrecht vallen allerlei verzekeringsrechtelijke problemen, zoals een weigering van dekking (wegens bijvoorbeeld niet-betaling van uw premie of anterioriteit van het schadegeval), interpretatieproblemen van uw polisvoorwaarden, frauduleuze aangifte, regres door uw verzekeringsmaatschappij, …

Het al dan niet gelijk krijgen in een dergelijk dossier kan financieel een groot verschil uitmaken. Aarzel dan ook niet om tijdig advies in te winnen.

Zowel in het verzekerings- als verkeersrecht kan u rekenen op ons kantoor voor:

  • Strafrechtelijke verdediging voor de politierechtbank omwille van een verkeersmisdrijf (o.a. foutief parkeren, snelheidsovertreding, alcoholintoxicatie, dronkenschap, vluchtmisdrijf, …)
  • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer van een verkeersongeval
  • Afhandeling burgerlijke belangen
  • Geschillen met verzekeringen