Uw Zaak is goud waard.

Welkom bij Advocatenkantoor Annelies Delesie

Het kantoor verleent juridisch advies en bijstand aan zowel particulieren als ondernemingen.

Mr. Annelies Delesie kan u bijstaan in diverse vakgebieden en heeft een bijzondere voorliefde voor het aannemings- en aansprakelijkheidsrecht.
Zij is tevens houder van het certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’ en wordt geregeld aangesteld als jeugdadvocaat.

Een open communicatie en een persoonlijke relatie met de cliënt zijn voor Mr. Annelies Delesie van zeer groot belang.
U kunt rekenen op een transparante en persoonlijke aanpak van uw dossier, waarbij efficiëntie en kwaliteit voorop staan.

Bij aanvang van uw dossier, wordt u ingelicht over de mogelijke stappen. Deze worden telkens afgetoetst aan de slaagkansen van uw eis of verweer.
Ook lopende uw dossier wordt u op een correcte en duidelijke manier geïnformeerd over de stand van zaken.  

Het kantoor streeft er steeds naar om, waar mogelijk, tot een minnelijke regeling te komen.
Wordt een procedure toch onvermijdelijk, dan zullen uw belangen worden behartigd met grote gedrevenheid.