Een exacte begroting opmaken van de totale kosten en erelonen voor de afhandeling van uw volledig dossier is niet evident. Iedere zaak is verschillend. De kostprijs is daarenboven afhankelijk van diverse factoren.

Wij houden er echter aan u tijdens het eerste gesprek te informeren over de tarieven van erelonen en kosten die ons kantoor hanteert zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Het kantoor maakt algemeen een onderscheid tussen (1) erelonen voor juridische prestaties, (2) administratieve kosten en (3) gerechtskosten.

(1) Het ereloon: Het ereloon betreft de vergoeding van de door de advocaat geleverde diensten. Het ereloon wordt – tenzij anders overeengekomen – aangerekend in functie van de effectief gepresteerde uren en bedraagt standaard 100 EUR per uur (excl. BTW). Ons uurtarief kan echter variëren, rekening houdend met de aard van de zaak, de vereiste expertise en de spoedeisendheid.

(2) Administratieve kosten: De administratieve kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten. 

Voor deze kosten wordt een forfait gerekend van 15% op het ereloon. Verplaatsingskosten worden apart gerekend aan 0,50 EUR per kilometer (excl. BTW).

(3) De gerechtskosten: De gerechtskosten zijn de kosten die de advocaat in het kader van een procedure heeft moeten betalen aan derden, zoals o.m. deurwaarderskosten (dagvaarding, uitvoeringskosten…), rolrechten, vertalingen, attesten, opzoekingen…  Deze kosten worden steeds doorgerekend aan de effectieve kostprijs.


Op regelmatige basis zullen provisies worden opgevraagd, en dit in functie van de geleverde prestaties en de gemaakte kosten.

Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt.