Zowel particulieren als ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende problemen.

Ons kantoor verleent u graag advies bij de totstandkoming van uw contract aangezien een overeenkomst op uw maat van groot belang is. Wij behartigen eveneens uw belangen ingeval er contractuele betwistingen ontstaan.

Wij kunnen u advies en bijstand verlenen bij diverse contracten:

  • Aanneming
  • Huur (gemene huur, woninghuur, handelshuur)
  • Koopverkoop
  • Handelscontracten

Heeft u klanten die uw facturen slecht (of helemaal niet) betalen, dan nemen wij die zorg graag van u over, zodat u zich kan concentreren op uw corebusiness.

Wij behandelen het volledige dossier: van het versturen van ingebrekestellingen tot het effectief gerechtelijk invorderen van de openstaande bedragen, zowel in binnen- als buitenland.

Daarnaast staan wij u graag tevens bij in onderstaande vakgebieden:

  • Opmaak van contracten en algemene voorwaarden
  • Incasso van openstaande facturen (minnelijke en gerechtelijke invordering van onbetaalde facturen, uitvoering en beslag)
  • Bijstand bij conflicten en onderhandelingen met klanten en/of leveranciers