In het jeugdrecht worden dossiers traditioneel opgedeeld in twee categorieën: 

  • VOS-dossier: de minderjarige bevindt zich in een verontrustende opvoedingssituatie, met name een toestand waarin diens fysieke integriteit, de affectieve, morele, intellectuele of sociale ontplooiingskansen in het gedrang komt;
  • MOF-dossier: de jongere beging een als misdrijf omschreven feit.

In beide gevallen heeft de minderjarige recht op de kosteloze bijstand van een jeugdadvocaat die zijn/haar belangen zal behartigen tijdens het verhoor bij de politie (Salduz), voor de jeugdrechter (kabinet), op de zitting van de jeugdrechtbank of ten aanzien van andere bevoegde instanties (bijvoorbeeld herstelbemiddelingsdienst). Mr. Annelies Delesie is houder van het certificaat ‘Bijzondere opleiding jeugdrecht’. Zij staat u dan ook graag bij voor verder advies.