Iedereen krijgt vroeg of laat weleens te maken met een schadegeval. Denk bijvoorbeeld maar aan een auto-ongeval of een afgewaaide dakpan die op de auto van uw buurman terechtkomt.

Het aansprakelijkheidsrecht gaat in dat geval bepalen wie verantwoordelijk is en de kosten moet dragen.

Heeft u bijgevolg schade opgelopen of net veroorzaakt, aarzel dan niet om contact op te nemen indien u vragen heeft omtrent:

  • contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
  • productaansprakelijkheid
  • beroepsaansprakelijkheid
  • aansprakelijkheid voor dieren, zaken en aangestelden
  • BA uitbating
  • BA na levering
  • arbeidsongevallen
  • afhandeling burgerlijke belangen

Ons kantoor kan u immers met raad en daad bijstaan, zowel indien u uw opgelopen schade wenst te verhalen als wanneer u geconfronteerd wordt met een schadeclaim van het slachtoffer.