Helaas loopt niet elk bouwproject van een leien dakje. Zo kunnen er bouwgeschillen ontstaan bij de opstart, tijdens of na de (ver)bouwwerken.

Een goede overeenkomst waarin de verplichtingen van partijen duidelijk en nauwkeurig omschreven staan, kan vaak de nodige discussies vermijden en is daarom goud waard. Rijzen er lopende of na de werkzaamheden toch problemen, dan kan ons kantoor u bijstaan bij minnelijke onderhandelingen of het voeren van een procedure.

U kunt bij ons terecht tijdens de verschillende fases van uw bouwproces, o.a. voor:

  • Het opstellen en nazicht van diverse contracten (o.a. aannemingsovereenkomst, architectenovereenkomst, wet breyne)
  • Advies en bijstand bij bouwgeschillen met aannemers, architecten, bouwheren, … (zowel tijdens de uitvoering van de bouwwerken als naar aanleiding van de oplevering van de werken en het nazicht van de eindafrekening)
  • Advies en bijstand bij discussies omtrent de aansprakelijkheid van diverse bouwactoren (aannemer, architect, ingenieur, veiligheidscoördinator, …)

Vragen en bijstand in het kader van minnelijke en gerechtelijke expertises